جدیدها و رویدادها

روحیه، از تعریف تا راهکار

روحیه، فاکتوری مهم و اساسی در زندگی است که وجود آن می تواند حتی موقعیت ها و شرایط سخت را آسان تر یا به عبارتی قابل تحمل تر کند.

در واقع روحیه تعیین گر برخورد ما نسبت به رویداد هایی است که برایمان پیش می آید.

به طور مثال دو نفر به پزشک مراجعه می کنند و برای هر دوشان تشخیص سرطان داده می شود بالطبع هر دو در بدو شنیدن خبر ناراحت و نگران می شوند اما نوع برخورد این افراد با این مسئله در ادامه است که عیار روحیه ی شان را مشخص می کند.

نگرانی،ناراحتی،عصبانیت یا هر حس مختلفی متناسب با وقایعی که رخ می دهد امری است علی حده اما این احساسات نباید مانع از برخورد درست ما با اتفاقات شود؛یعنی احساسات باید در حدی باشند که ضمن آنها بتوانیم بهترین عملکرد را داشته باشیم.

ص

تقویت روحیه امری امکان پذیر است و تمرین ها و راه حل هایی دارد.

  • اعتماد به نفس

برای داشتن یک روحیه ی خوب باید اعتماد به نفس خود را بالا ببرید هنگامی که شما اعتماد به نفس قوی داشته باشید در مواجه با اتفاقات به اضطرار نمی افتید و با تکیه بر توانایی خود بهترین راه حل را انتخاب می کنید.

(می توانید جستارهایی در خصوص راهکارهای افزایش اعتماد به نفس در همین سایت مطالعه کنید.)

راه های افزایش اعتماد به نفس

  • احساسات

به خوبی احساسات خود را بشناسید و در این زمینه مطالعه کنید گاهی در مواجه با یک اتفاق نمی توانیم تشخیص دهیم غمگین هستیم،آشفته یا عصبانی.

احساسات خود را خوب بشناسید و برای متعادل شدن هر یک راهکار داشته باشید؛به طور مثال اگر کسی حرفی به شما زد که ناراحت شدید بدانید که الان یک بار باید مکالمه تان را بنویسید یا جلوی آینه با خودتان تکرار کنید و بعد دیگر به آن فکر نکنید،البته که طبیعی است هر از گاهی در ذهن تان دوره شود ولی بدون مقاومت از آن بگذرید.

  • حفظ آرامش

با برنامه ریزی پیش بروید و ترجیحا آن قدر کار برای خودتان درست نکنید که نتوانید از پس انجام دادنش بر بیایید و این انجام ندادن ها ذهنیت و آرامش شما را بر هم بزند.

اگر هم مجبور به انجام چند کار با هم هستید،یا کاری انجام می دهید که انرژی زیادی از شما می گیرد حتما زمانی به خودتان اختصاص دهید،استخر بروید،پیاده روی کنید،خودتان را به یک قهوه دعوت کنید یا… .

  • وابسته نباشید

بیش از حد به آدم های اطرافتان وابسته نباشید،سعی کنید تا حد امکان کارهایتان را خودتان انجام دهید از دیگران کمک بگیرید اما وابسته نباشید،برای تفریح،کار یا هر چیز دیگری توانایی داشته باشید تنها انجام دهید گاهی هم با دیگران باشید اما این طور نباشد ماه ها استخر نروید چون کسی نمی تواند شما را همراهی کند.

ش

روحیه را جدی بگیرید و برای قوی شدن روحیه تان تلاش کنید،یکبار اموزش ببینید و سپس همواره راهکار ها را در زندگیتان حفظ کنید تا مسائل برای شما حل شدنی باشند و یک مسئله ساده را صرف ضعف روحیه غیرقابل حل نپندارید.

شما با شرکت در دوره ی ارزشمند راز رویش می توانید روحیه،تاثیر و راهکارهای حفظ آن را به خوبی بیاموزید.

مطالب پیشنهادی