دوره پایه انفجار درآمد مهرداد سلیمی برنا

دوره های کوچینگ مهرداد سلیمی برنا

دوره ی پایه بیزینس کوچینگ

بدون امتیاز 0 رای
1,990,000 تومان
4
1,990,000 تومان

دوره ی پایه لایف کوچینگ

بدون امتیاز 0 رای
1,390,000 تومان
3
1,390,000 تومان

دوره ی پایه تربیت کوچینگ

بدون امتیاز 0 رای
1,790,000 تومان
1
1,790,000 تومان
فقط یه ایمیل مونده 50%