مهرداد سلیمی برنا

بنیان گذار مرکز بیزینس کوچنیگ

کوچ حرفه ای مدرسان و مدیران عالی

بابیش از 5000 دانشجو در سرار جهان

کاملا ریگان برای شما

هدیه

مدرس و کوچینگ شخصی و بیزینسی است که جدید
ترین و کاربردی ترین علم ثروت و پیشرفت زندگی و کسب
و کار را به هزاران نفر آموزش داده است. مربی مهرداد پس
از سال ها تجربه تحقیق و ارائه آموزش های حرفه ای
مهارت زندگی و توسعه فردی و همچنین بیزینس کوچ
کسب و کارهای مختلف توانسته مسیر موفقیت و ثروت را

افتخارات

افتخارات

مدرس و کوچینگ شخصی و بیزینسی است که جدید
ترین و کاربردی ترین علم ثروت و پیشرفت زندگی و کسب

افتخارات

نظر برخی از دانشجویان

درخواست کوچینگ با مهرداد سلیمی برنا

جلسه خصوصی بیزینس کوچینگ

جلسه خصوصی لایف کوچینگ

گالری تصاویر

واتساپ: 09125854521

تلگرام: 09125854521

تلگرام: 09125854521

علم ثروت و پیشرفت زندگی مهرداد سلیمی برنا

پشتیانی

مدرس و کوچینگ شخصی و بیزینسی است که جدید ترین و کاربردی ترین علم ثروت و پیشرفت زندگی و کسب
و کار را به هزاران نفر آموزش داده است. مربی مهرداد پس از سال ها تجربه تحقیق و ارائه آموزش های حرفه ایمهارت زندگی و توسعه فردی و همچنین بیزینس کوچکسب و کارهای مختلف توانسته مسیر موفقیت و ثروت را

فقط یه ایمیل مونده 50%