کوچینگ چیست ؟
تغییر و تحول زندگی و کسب و کار با کوچینگ بسیار آسان می شود .

مربی گری یا کوچینگ گونه ای از رشد و پیشرفت است که در آن فردی به نام مربی ، شخص آموزش گیرنده یا مراجع را برای دستیابی به اهداف شخصی یا حرفه ای خود ، هدایت و حمایت می کند . 

کوچینگ چیست؟

بیزینس کوچینگ چیست؟

میخواهید بدانید بیزینس کوچینگ چیست ؟
به عنوان ساده ترین و خلاصه ترین تعریف بیزینس کوچینگ، میتوان گفت کوچینگ کسب و کار رابطه ای متقابل بین مدیر سازمان یا صاحب کسب و کار، با یک مربی یا کوچ حرفه ای است که میتواند به صورت استراتژیک به موفقیت و توسعه کسب و کار کمک کند.

لایف کوجینگ چیست؟

بهترین مسیر برای رسیدن به زندگی بهتر چیست؟
لایف کوچینگ (در انگلیسی Life coaching) و در معنای تحت الفظی ، کوچینگ زندگی گفته میشود . خدمات لایف کوچینگ حرفه است که تمام ابعاد سلامتی در زندگی را در پوشش میدهد و به افراد کمک میشود تا با پیشرفت در زندگی ، رضایت بیشتری از زندگی خود داشته باشند .

مقالات مهرداد سلیمی برنا

فقط یه ایمیل مونده 50%